Od marca 2017 emeryci i renciści mogą przekazać swój 1,5% na rzecz OPP!

Dotychczas emeryci i renciści rozliczani byli wyłącznie przez organy ubezpieczeniowe na formularzu PIT‑40A.
Jednak od 15 marca 2017 roku mogą samodzielnie decydować o 1,5% od swoich świadczeń emerytalno-rentownych, składając PIT-OP, czyli oświadczenie przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej OPP.

Oświadczenie emeryt lub rencista dostarcza do urzędu skarbowego na druku PIT-OP (osobiście lub online). Formularz zawiera wyłącznie dane podatnika oraz informacje o 1,5% (numer KRS organizacji, cel szczegółowy, zgodę podatnika lub jej brak na przekazanie swoich danych kontaktowych do wiadomości organizacji pożytku publicznego).

Udostępnij emerytom i rencistom formularz PIT-OP ze swoim numerem KRS, na którym będą mogli przekazać 1,5% podatku wyłącznie Twojej organizacji. Wygeneruj PIT-OP w ramach darmowego pakietu e-pity dla OPP!

Wygeneruj pakiet

Pełen zestaw informacji dotyczących oświadczenia PIT-OP znajdziesz pod adresem https://pit-op.pl/